Ožiaragis

Ožiaragis (gruodžio 22 d. – sausio 20 d.)

Ožiaragis – žmonės, gimę šiuo persilaužimo metu, prisitaiko prie vystymosi krypties į viršų arba aukštyn. Joks kitas zodiako ženklas neturi tiek valios eiti į priekį, kaip žmogus – Ožiaragis. Jis panašus į savo ženklą Ožiaragį, kurio namai yra ledu padengti kalnai – atkaklus alpinistas, kopiantis aukštyn, nepaisant nei sniego, nei ledo. Ir dažniausiai jis kopia stačiu šlaitu!

Karjera gyvenime garantuota, bet žmogus – Ožiaragis turi įdėti nemažai pastangų ir patirti nepriteklių. Kai kiti skraido padebesiais, jis laikosi realybės. Jis dirba daug ir visuomet bando įvykdyti savo įsipareigojimus.

Jo nežabota energija užtikrina sielos ramybę

Žmogus – Ožiaragis ne tik svajoja apie tvirtas materialines vertybes, bet ir sukuria jas akcijų ir taupomųjų kasų raštų pavidalu. Jis ištvermingai siekia realaus tikslo su tokia energija, kuri išjudintų kalnus.

Jį valdanti planeta – Saturnas, kuris, pasak senovės astrologų, savo globotiniams pateikia daug išbandymų, o šie savo ruožtu sukelia depresijas. Jis taip pat padeda saugoti sėkmę.

Sveikatos atžvilgiu Ožiaragiai yra labai atsparūs ligoms. Tik laikas nuo laiko juos užpuola reumato ar peršalimo ligos. Kaulų sistema nėra per daug stabili. Dėl jų neramaus būdo kartais apima silpnumas, apsunkinantis jų psichiką. Tačiau jie vis tiek nuolat veržiasi aukštyn. Po Ožiaragio ženklu gimusiųjų laimingas metalas yra minkštas ir blizgantis švinas. Laimingas akmuo – juodasis oniksas.

Ožiaragiai yra dalykiški, galvoja aiškiai ir blaiviai. Tai leidžia jiems lengviau nugalėti nesėkmes. Nereiškia, kad jie yra labai iniciatyvūs darbuotojai. Jie gina savo pažiūras itin atkakliai, nors šios yra netinkamos arba pasenusios. Nesiseka Ožiaragiui dažniausiai todėl, kad jis pats sau sukuria gausybę problemų. Tačiau niekas negali pasipriešinti jo kilimui, kopimui aukštyn. Jis užsispyręs siekia tikslo vargais negalais pasiekia savo.

Ožiaragis vengia stačių uolų

Be abejo, Ožiaragis yra didesnis garbėtroška negu kitų zodiako ženklų žmonės. Jis dirba daugiau už kitus, šiek tiek kruopščiau bei detaliau. Jis žiūri į priekį ir aukštyn, o mokosi iš savo praeities. Ožiaragis yra atsargus, žengia žingsnį po žingsnio, vengdamas stačių uolų, nuo kurių jis gali nukristi. Jis kopia laipsniškai, neskubėdamas, laiptelis po laiptelio.

Tik nedaugelis Ožiaragių nori iš karto veiklą pradėti viršuje. Tai tie nemėgiami žmonės, kurie smarkiai darbuojasi alkūnėmis. Individualistai – egoistai, paisantys tik savojo „aš“. Gerai, kad jų vis mažėja.

Deja, dauguma Ožiaragių priskiriami keistuoliams, kurie, geriausiai jaučiasi mažame laive arba atskirame kambarėlyje, kur jie gali laisvai elgtis.

Ožiaragis yra praktiškas ir konkretus

Jiems, praktikams, teorija yra priemonė pasiekti tikslą. Todėl visose profesijose, kur reikia tam tikro pirštų miklumo, jiems sekasi geriausiai. Puikiai sekasi prekyboje, nes jie turi gerą nuojautą finansiniuose dalykuose. Kaip sugebantys prasimušti politikai, jie giria savo priešininkus. Kaip vadybininkai jie visapusiškai užtikrina įmonės galimybes ir rūpinasi prekių realizavimo augimu, plėtimu.

Ožiaragis sutvertas darbui

Ožiaragiai – vyrai nenori užsibūti žemuosiuose darbinio gyvenimo lygiuose. Jie veržiasi iš lėto, bet visą laiką link valdžios. Toks tipas noriai perims kolegos darbą.

Jei viršininkai nepastebi patys, tam tikru laiku jis įrodys to aplaidumą, kurį kartas nuo karto pavaduodavo ar pakeisdavo.

Ožiaragis – vyras gali taip įsijausti į savo profesiją, jog asmeninis gyvenimas liks nuošalyje. Tik vėlesniais metais jis supras, jog dirbama tam, kad gyventum, o ne atvirkščiai.

Taip atsitinka ir Ožiaragio moteriai. Ji gerai orientuojasi toje profesijoje, kuri jai yra padėties simbolis. Ji bus giriama viršininkų, kaip pavyzdinga darbuotoja, ir visai ne be reikalo.

Pareigos jausmas ir noras daug pasiekti yra nenugalimi. Kadangi ji yra tikrai originali, atkakli ir užsispyrusi, tai kiekviename darbe ji prasiskins sau kelią. Jai reikia tik retkarčiais atsikvėpti, nes kitaip ji susirgs.

Ji jaučiasi vienodai nepakeičiama kaip viršininko dešinioji ranka ar namų vienišoms motinoms valdovė. Turi įgimtų praktinių sugebėjimų kaip ir Ožiaragis – vyras ir gali puikiai tvarkytis su taip vadinamais „vyriškais“ darbais.

Ožiaragiams. nesvarbu vyrams ar moterims, darbas yra viskas. Jei tik jų nestabdo, netrikdo koks nepatogus veikėjas, viršvalandžiai jiems nė motais. Jie nori, kad už triūsą mokėtų arba pakeltų pareigose.

Drausmė viršininkui Ožiaragiui yra viskas

Kaip viršininkai nėra mėgiami. Jų darbo stilius išlieka toks pat, koks buvo jiems būnant pavaldiniais. Dažnai per daug tikisi iš savo bendradarbių. Jiems viskas turi sektis kaip iš pypkės.

Ožiaragis – vyras ir meilė

Nepasitikėjimą kelia kiekvienas, kuris ir asmeniniame gyvenime Ožiaragiui kažką užstoja, užtveria. Šis nepasitikėjimas auga kartu su nelinksma patirtimi. Su tokiu charakteriu Ožiaragiui sunku rasti gyvenimo partnerę. Ilgai tikrina, ar moteris, kuriai merginasi, tikrai yra verta…

Su šiuo Saturno globotiniu kaip ir su vynu: kuo jis senesnis, tuo geresnis. Jaunystėje gyvenimo džiaugsmas tik retkarčiais sukelia verpetus, nes Ožiaragio vyrui beveik nelieka laiko asmeniniam gyvenimui. Kaip kopiantis į aukštikalnes rūpinasi tik kopimu.

Deja, tai užtikrinta, kol pasiekia viršų. Tai galima suprasti, nes varginantis kopimas atima laiką meilei. Jis tiki, kad dievai išliejo nemažai prakaito šiam malonumui sukurti. Ir jis pradeda veikti.

Tik nedaugelis iš Saturno globotinių ryžtasi greitai veikti. Dažnai jie būna laimingesni už kitus savo žvaigždžių brolius, kurie kiekvienoje gražioje moteryje mato pinkles. Todėl Ožiaragiai turi daugiau šansų moterų tarpe, nes kai kurios damos pageidauja dažnai labiau drovių nei per daug energingų ir ryžtingų vyrų.

Ožiaragis nenori likti vienas. Todėl gali ryžtis ankstyvai santuokai. Jis veda savo vaikystės draugę, nes dairytis į kitas jam nebelieka laiko. Taip pat gali pasirinkti gražuolę, kuri praleidžia su juo skurdų laisvalaikį arba padeda šturmuoti aukštumas. Galų gale jis pasirenka pirmą pasitaikiusią geriausią, kad nereikėtų gaišti laiko ir ieškoti toliau.

Galų gale Ožiaragis suranda išrinktąją

Ir santykiuose su kitais žmonėmis Ožiaragiai dažniausiai yra šalti realistai. O tai kartais paveikia moterį taip išblaivinančiai, jog priverčia ją sprukti. Jei Ožiaragis – vyras patiki, jog pagaliau surado savo išrinktąją, ją apgaubia vyrišku žavesiu (bent jau jis taip mano). Ta, kuriai merginasi, tai pajutusi gali tuojau pasprukti. Galima būtų pajuokauti: ir šitie Saturno valdomi vyrai suvokia, ką reikia daryti, norint įkalbėti moterį. Pagaliau jie turi ką pasiūlyti.

Taip galima „sumedžioti“ Ožiaragį

Paprasčiausias būdas „sumedžioti“ Ožiaragį jo darbe. Prie savo didžiulio troškimo dirbti, jam reikia atokvėpio pauzių, kurių metu jis noriai kalbasi.

Reikia nueiti su juo kartu į užkandinę ir iškoneveikti valgyklos maistą. Jis pastatys ausis ir palaikys savo pašnekovę gera virėja.

Antra, moteris sau užsisakys kukliai, žiūrėdama į kainas. O jei po to nesidrovės ir pakvies jį į namus puodeliui kavos, Ožiaragis „sumedžiotas“.

Ožiaragis vyras mėgsta nesudėtingas, nedrovias moteris. Jis laikosi senos pažiūros, jog moterį turėsi, jei ją tik truputį prispausi. Jį galima atpažinti tobulinimosi seminaruose ir bibliotekose, kur jis atnaujina savo žinias, kad vėliau tuo galėtų pasididžiuoti. Laisvai, nevaržomai kalbantis su juo darbo klausimais, galima geriau pažinti ir surasti pliusų.

Seksas be jokio vaikymosi

Ožiaragiui seksas yra pats suprantamiausias dalykas pasaulyje. Ko čia dar gėdytis ar varžytis? Jis yra labai aistringas meilužis, tik nelabai išradingas.

Nepaisant nuolatinio laiko trūkumo, čia jis nemėgsta skubėti. Tiksliai žino, kad ištęsta įžanga gali įkaitinti kiek šaltokus jausmus.

Jam reikia atitinkamos aplinkos. Tai jokiu būdu ne ryškus prožektorius, apšviečiantis aktą tarsi sceną ar labai tranki muzika. Plepėjimas ir tuščios kalbos jam lyg burtažodis.

Jam patinka nekaltybė ir moteriškas patyrimas

Švelnus, aistringas ėjimas iš tolo padidina jo ištvermę, kuri garantuoja puikią kulminaciją. Rytą bus puiki savijauta ir gera nuotaika.

Seksą mėgstantis Ožiaragis nori patenkinti savo aistras. Moterys, kurios per ilgai maivosi ar spyriojasi, jam nepriimtinos. Ypatingai jam patinka, kai draugė glosto nugarą ir pirštais švelniai ieško slankstelių. Ji taip pat gali iš nugaros apkabinti rankomis pažastis – Ožiaragio jautriausias vietas – ir leisti pajusti savo krūtis.

Tokie pasimėgavimų pilni aistringi žaidimai jį ne tik erotizuoja, bet ir skatina aktyviai dirbti ir kilti karjeros laiptais. Apie tai galėtų pagalvoti moterys, ne taip aistringai išgyvenančios intymius momentus.

Moterys, siekiančios Ožiaragio palankumo, turėtų atsižvelgti į tai, jog jis, panašiai kaip ir Skorpionas, savo teisėtą žmoną laiko nuosavybe. Jis pasisako už lygiateisiškumą, bet viskas priklauso nuo jo. Priešingai negu Skorpionas, jis nėra pavydus. Jam reikia protingos, supratingos gyvenimo draugės, kuri juo rūpintųsi, prižiūrėtų jį ir būtų pasiruošusi vykdyti jo valią, kai jis panorės.

Su šituo vyru galima gyventi

Ožiaragis yra ištikimas vaikinas, vykdantis savo įsipareigojimus. Su šiuo žmogumi galima gyventi. Vidutinio amžiaus Ožiaragius ištinka krizė, kuri nepraeina be pėdsako. Protingos moterys nepalieka laiko sunkioms mintims, nepaliaujamai kalbėdamos apie meilę ir žerdamos sąmoju.

Kas jį nervina ir erzina

Madingi rūbai kainuoja pinigus, o tai nervina Ožiaragį. Ožiaragis – vyras mato savo partnerę su aureole. Taip pagerbta ji neturi sau leisti nešvankiai postringauti, o juo labiau – viešai apšaukti jį netikėliu, nieko nesugebančiu lovoje. Jeigu jie gyventų kartu, jis tuojau pat dingtų visiems laikams.

Jo sutuoktinė gali dar labiau įskaudinti, iššvaistydama jo sąskaitas ir paleisdama vėjais jo sunkiai uždirbtus pinigus. Tuomet jis paskiria jai ypatingą globą, o partnerei lieka vienintelė išeitis: eiti pas advokatą ir kelti skyrybų bylą.

Šalta Ožiaragio moteris

Ožiaragio moteris dažnai lyginama su ledkalniu. Ji labai šalta, bet širdį turi. Tik nėra lengva – o taip pat ir meilėje – ją išvesti iš pusiausvyros, priversti jaudintis. Ji atkakliai eina savo pasirinktu keliu.

Jos žvilgsnis nekaltesnis už stirnos, o baikšti Siamo katė atrodo šiurkšti, palyginus su šia lipšnia ir meilia būtybe.

Ožiaragio moteris nesidairo nei į kairę, nei į dešinę. Ji siekia konkretaus vyriškio

Ožiaragio moteris yra lengvai pažeidžiama. Visi maloniniai vardai jai tinka. Jei koks stiprus vyras norės paguosdamas ją apkabinti, įsitikins, jog ji neverkia, o tik juokiasi iš jo ašarų, nes iš tikrųjų gyvenime jai nebūtina vyro parama.

Taip tirpsta „ledkalnis“

Po ėriuko, kuriuo ji apsimeta, vilna slypi moteriškas subtilumas ir gudrumas. Pirmųjų pasikalbėjimų metu reikia atkreipti dėmesį į jos manierą. Ji visuomet įterpia ką nors asmeniška. Galima paimti ją už parankės, lyg netyčia paliesti jos ranką.

Jai patinka komplimentai, bet ji puikiausiai atskiria nuoširdų susižavėjimą nuo flirto.

Ožiaragio moteriai patinka slaptumas. Nepaisant to, ji papasakos savo draugėms apie vyrą, su kuriuo susitikinėja slaptai. Taigi, neilgai išlieka paslaptyje tai, ką ji veikia slapta…

Jei jau kartą ji nuspręs, kad tas vyras jai patinka, baikštumo neliks nė pėdsako. Tarp keturių akių ji įrodys jam, kad „ledkalnis“, kuriuo ją laiko, gali labai greitai ištirpti. Ji žino labai daug būdų savo išrinktajam suvilioti.

Ji griežta ir negailestinga

Su Ožiaragio moterimi negalima elgtis per daug laisvai. Jei kas viską, ką ji daro, kritikuoja ar jai prieštarauja, greitai pamatys kitokią Ožiaragio moterį. Ji griežta ir negailestinga.

O jei kas įvertins jos siekimą rūpintis šeimos sėkme tik kaip norą iškelti savo asmenybę, labai greitai neteks jos. Vieną dieną ji paslapčia susidės lagaminą ir dings.

Nesupratingi vyrai padidina skyrybų su Ožiaragiais skaičių. Saturno globotinis prieš teisėją visuomet dievagosis esąs nekaltas.

Teigiami Ožiaragio bruožai

Kiekvienas žmogus – Ožiaragis siekia saugumo, tikrumo, ateities užtikrinimo. Todėl jis daug dirba, iš anksto po truputį taupo. Jis dalykiškai, apgalvotai gilinasi į reikalus ir savo jėgomis išsprendžia sunkias problemas. Jei prieš akis turį tikslą, visomis turimomis jėgomis siekia jo.

Jam gaila socialiai silpnesnių

Jo valia nuverčia kalnus. Jei jis surado tinkamą partnerį, iniciatyvos stoką sekse jis pakeis tikra aistra.

Šalta laikysena, kurią jis rodo savo aplinkai, draugų rate pakeičia begaliniu nuoširdumu. Žmogus – Ožiaragis, kur tik gali, padeda socialiai silpnesniems.

Neigiami Ožiaragio bruožai

Žmogus – Ožiaragis per greit atsitveria, nusivylęs išoriniu pasauliu. Jo „aš“ nugali supratimą „mes“. Senatvėje dažniausiai lieka vieni. Jis nėra per daug komunikabilus. Siekdamas profesinio tikslo, jis gali nesilaikyti jokių moralės principų ir atgrasinti savo geriausius draugus. Jei jis ko nepasieks geruoju, tai būtinai to pasieks kad ir brutaliomis priemonėmis.

Ožiaragiui sunkiausia iškęsti skriaudą ar įžeidimą

Jis linkęs į pedantiškumą, kuris pasireiškia ypatinga meile tvarkai. Jis nėra aktyvus darbuotojas. Jo atsargumas kitiems gadina nervus.

Jo nepasitikėjimas sugadina gerus santykius. Ožiaragio žmogų lengva sužeisti, nors su kitais jis gali būti net labai griežtas.