Mergelė

Mergelė (rugpjūčio 24 d. – rugsėjo 23 d.)

Mergelė – žmonės, gimę šiuo metu, yra stipriai susiję su žeme ir realistai, kurie visada iš naujo paklūsta brendimo procesui. Jie yra smalsūs, nes nori kelti savo kvalifikaciją.

Jie yra pareigingi ir pasiruošę padėti, bet dažnai pedantiškai, labai tiksliai. Net dulkelė ant grindų gali jiems sukliudyti. Kritikuodami jie tampa nemieli daugeliui žmonių. Jei kritika skirta jiems, tuomet ji – pagrindas apmąstymams. Jų žvalus protas visada ieško geriausio kelio, sprendimo, padedančio išsilaikyti gyvenime.

Pyktį Mergelė sugeria į save arba bando jo atsikratyti. Toks elgesys atsiliepia skrandžiui, ypatingai silpnas virškinimo traktas.

Mergelės planeta – globėja yra Merkurijus, todėl šie žmonės turi tokį aštrų protą, o taip pat ir finansinę nuojautą, už kurios vis dėlto visuomet slypi blaivus mąstymas: ar to, kas planuojama, tikrai reikia. Kitais žodžiais tariant, Mergelė laiko ranką ant pinigų. Mergelė mieliau taupo, nei išleidžia. Todėl ji tam tikru požiūriu klaidingai, per nesusipratimą apšaukiama šykštuole.

Mergelė nėra prietaringa. Ar tikrai?

Žinoma, kiekvienas Mergelės tipas yra realistas, bet, galbūt visai tarp kitko, jis gali užsiimti (ir žinoma visai moksliškai) parapsichologinėmis studijomis, kurių pagrindą sudaro astrologija. Jis visuomet ginčysis, neigs, jog yra prietaringas. Ar tai tik sutapimas, kas jis ant plonos grandinėlės nešioja Mergelės laimingo metalo – bronzinį Saliamono antspaudą arba žiedą, papuoštą jaspių?

Šiam tamsiam žaliam akmeniui su raudonomis dėmėmis senovės graikai priskiria gydomąją jėgą, veikiančią letargą ir depresiją, nuotaikas, į kurias Mergelės žmonės lengvai įpuola, kai dėl ko nors pyksta.

Jausmas be proto Mergelei įtartinas

Paviršutiniški žmonės mano Mergelės žmones esant nejautriais. Jie neteisūs: jausmus šiame ženkle valdo aštrus protas, kuris sako, kad vien jausmais namų nepastatysi. Merkurijaus globotiniai turėtų, kaip nulemia jų inteligencija, visada kažką pasiekti. Tik, deja, jų perdėm ilgas svarstymas padaro meškos paslaugą: Mergelė praleidžia progą ištekėti ar vesti.

Mergelė nepabaigto darbo nemeta

Jei jau Mergelė ką nors pradėjo, tai pabaigia iki galo. Nebaigti darbai jam yra siaubas. Tai patinka jo viršininkui, juo labiau, kas jis ir kolegas išjudina, kai šie, jo manymu, pradeda simuliuoti.

Viršininkas Mergelės žmonės dažniausiai yra firmos ramusis polius, jų tvarkingumas visiems žinomas. Jų taupumas ne vienai įmonei padėjo išvengti nuostolių. Jų kruopštumas leidžia surasti klaidas. Po šiuo ženklu dirbama pagal planą ir šeimininkaujama ne tuščiai.

Mergelė turi visiškai realistinį požiūrį į pinigus. Jei leistum jam pasirinkti tarp paaukštinimo pareigose ir algos pakėlimo, tai, be abejo, jis pasirinktų antrąjį pasiūlymą. Galiausiai – sakytų jis pats sau – kam reikalingas titulas, jei trūksta pinigų? Jis pageidauja apmokėjimo pagal darbą, ir labai prašom, virš tarifo!

Idealios profesijos Mergelei – tyrinėtojai, mokslininkai

Visos profesijos, kur reikia aštraus proto ir tikslumo, labai tinka Mergelei. Jie yra puikūs mokslininkai – gamtininkai, nes šioje srityje remiasi faktais. Kaip mokytojai jie kantriai dirba su klasės silpniausiais mokiniais ir stengiasi, kad šie pasivytų kitus.

Tyrinėjimų įstaigose dirba daug gimusių po Mergelės ženklu, o taip pat ir spaudoje, nes jie ten gali pasireikšti kaip kritikai. Finansinėse įstaigose ir buhalterijose dirba nemažai Mergelių, nes pinigų sferoje jie yra nepakeičiami.

Deja, jie kartais tik todėl užtrunka, nes vengia rizikos spekuliuoti savo pinigais. Verslininkai, gimę po šiuo ženklu, labiau mėgsta saugumą, patikimumą, tikrumą, negu greitą augimą. Jie verčiau sutaupys kelis skatikus, negu investuos juos į nepatikimą. abejotiną reikalą. Būtent todėl Mergelė retai bankrutuoja.

Mergelė nėra „dviratininko“ tipas

Mergelės žmogus pasiruošęs visada atiduoti viską iki paskutinio siūlo galo. Tai paverčia jį pavyzdžiu bendraamžių akyse „dviratininku“, nors jis visiškai toks nėra. Jo principas toks: vadovo, kuris davė nurodymą ar liepė, reikia klausyti.

Taip elgiasi žmogus – Mergelė ir tuomet, kai pats yra viršininkas: jis reikalauja besąlygiško jo nurodymų vykdymo. Tačiau jis yra pakankamai nuovokus nurodymus greitai atšaukti, jei jie pasirodo esą ne visai teisingi. Jis stengsis bendrauti toje aplinkoje, kuri padės jam priimti sprendimus.

Žmogus – Mergelė visais atvejais veikia sąmoningai atsakingai. Jis visuomet nori įsitikinti, jog viskas sureguliuota sklandžiai. Jis skatina kiekvieną, kas jam padės. Jis nėra nagas, nors kalbama, kad jis šykštus.

Mergelės vyrai ir moterys, dirbdami siekia tų pačių tikslų

Mergelės dirba tikrai stropiai, kad ateityje gyventų pasiturimai. Dėl to jie dažnai neteisingai vertinami, tarsi viską šaltai iš anksto apskaičiuotų. Tuo tarpu jie panaudoja visą savo inteligenciją priartėjimui prie tikslo, kurį sau iškėlė: per savo turtą, nuosavybę tapti nepriklausomais.

Meilė su vyru – Mergele

Kai stilingai nusikirpęs vyras – Mergelė, apsivilkęs gerai sukirptu sportiniu švarku išlipa iš puikaus automobilio ir labai mandagiai pasisveikina su dama, ši neturėtų patikėti, kas jis stengiasi dėl jos. Tiesiog jam pačiam to reikia, kad jis puikiai jaustųsi. Būtent dėl to, kad jis visiškai nesistengia palikti damoms, jos jį palieka.

Vyras – Mergelė laukia iniciatyvos iš „jos“ pusės

Žmogus – Mergelė stengiasi išlaikyti gerą figūrą. Jis nori gerai atrodyti pats sau, jam visiškai nesvarbu, ką apie jį galvoja kiti. Jis rengiasi švariai ir tvarkingai, laikosi higienos.

Šis elegantiškas, grakštus, puošnus ir prašmatnus vyras – neįdedamas jokių pastangų – turi šansų dailiosios lyties tarpe. Bet tai visuomet yra mergaitės, kurios išdrįsta žengti pirmą žingsnį, jį užkalbinti, su juo flirtuoti. Jis nėra joks drovus jaunuolis, kuris nudelbia akis į žemę ir jo veidą išmuša raudonis, vos tik mergina pažiūri į jį. Moteris, kuri nedrįsta žengti pirmo žingsnio, gali iš viso su vyru – Mergele nesuartėti. Jis laukia, kad prie jo prieitų, priartėtų. Meilę iš pirmo žvilgsnio jis laiko beverčių romanų herojų privilegija. Jis nesileidžia apakinamas spinduliuojančio grožio ir žėrinčių papuošalų su brangakmeniais, jį veikia tik dvasinis grožis.

Jam patinka sąmojingas ir protingas flirtas. Jis nemėgsta kvailų moterų ir taip pat vulgarių šnekų. Jo draugėms sunku. Jos užkariauja geriausią vyrą, kokį tik galima įsivaizduoti, bet, deja, įsivėlus nors mažiausiai klaidelei, santykiai gali nutrūkti.

Mergelė – laukiantis vyras

Meilės reikaluose vyras – Mergelė visuomet yra tarsi laukimo būklėje. Jis labai ilgai galvoja, kol, pavyzdžiui, ryžtasi santuokai.

Vyras – Mergelė nesileidžia suviliojamas, nes jis pats moka keletą viliojimo triukų. Jei jis suvokė, kad jaučia simpatiją, ištvermingai lauks, kol jo širdies draugė imsis ko nors, kas atsitiks jo norus. Kas siekia šio vyro, neturėtų per daug kalbėti apie seksą ir aistringumas žaidimus. Vyras – Mergelė nėra perdėtai drovus, bet meilės temos jis nemėgsta. O juo labiau, kuomet apie tai kalba meilios moters lūpos.

Taupumas neleidžia vyrui – Mergelei iš karto pasakyti „taip“

Jis mielai sutiks ateiti į svečius ir atnešti visko, ko reikia nakčiai. Taip pat ir meilėje jis nori žinoti, ką daryti. Tuščioms kalboms jam gaila laiko.

Įspėjimas visoms itin įsimylėjusioms damoms: vyras – Mergelė nenoriai skiriasi su mylimais daiktais, pavyzdžiui, su sena drauge, net tada, kai pradeda flirtuoti su kita. Jei keliai taikiai išsiskyrė, jis vis tiek norės su ja dar bendrauti. Reakcija į tai pavydu šiuo atveju bus nesuprantama.

Vyrai – Mergelės turi atsargoje kelis argumentus. Jie skiriasi su senais įpročiais tik tuomet, kai antspaudų ir parašu patvirtina amžina ištikimybė.

Šis vyras nėra nutrūktgalvis, kuris jau pirmą pasimatymą praturtina lovos scena. Santykiuose tarp žmonių jis taip pat laikosi etiketo. Jau jau susitarė, jis bus punktualus. Moteris, kuri vėluoja, gauna minusą jo atminties protokole.

Karštai mylima šalta Mergelė

Iš karto apvilsime: nė viena Mergelė nė už ką nenori ja likti. O kai kas gali pamanyti, kad iš išorės tokia šalta Mergelė yra ypač drovi.

Viena yra tikra: ji yra geras paukštis (suktas žmogus). Mergelė nesileidžia suviliojama, tai gali atsitikti tik tokiu atveju, jei ji pati turi rimtų ketinimų suviliotojo atžvilgiu. Tuomet jis turėtų įveikti jos meilės testą. Esant neigiamam rezultatui, jos kurį laiką gali visiškai vengti sekso ir likti „nekaltomis“. Jos nenori bet kuria kaina vaidinti sutuoktinės, ištekėjusios moters. Kaip vienišos motinos jos yra tokios pat kaip ir jų „vyrai“. Arba jos palieka vaikus ir savo sutuoktinį, kad galėtų sekti dykuma paskui kitą. Kas galėtų įminti Mergelės mįslę?

Ji tyliai pasitraukia, kuomet kas nors pabando patyrinėti jos vidinį gyvenimą.

Ji būna nedraugiška įkyruoliams, kurie nori per daug žinoti apie ją. Jų juokas traukia vyrus, bet jie kartais supainioja iš širdies plaukiantį draugiškumą su nuošalia vietele ar atskiru kambariu pasimatymams.

Kad būtų aiškiau: kuomet Mergelės moteris flirtuoja su vienu ar kitu vyru, ji labai moraliai suvokia gyvenimą. Kas tai supainioja su perdėtu drovumu, tas visai nepažįsta Mergelės charakterio. Moteris eina šiuo keliu, kurį ji mano esant teisingu. Yra užsispyrusi kaip ožys.

Švaruolėms – aistringas malonumas

Ji lėtai tirpsta, bet po to greitai atšyla intymioms atšalusio kūno glamonėms. Vonia jai tinka labiau, negu prabangus guolis. Švara jai aukščiausias principas. Tas, kuris įlips su ja į vonią ir pamuiluos ne tik nugarą, bet ir pilvą (jos erotiškai jautriausią vietą), tas patenkins ne tik jos estetinius poreikius. Taip erotiškai kutenama jos ambicija. Mergelė nenurimsta tol, kol visiškai nepatenkina savo mylimojo. Mergelės ir meilėje nori pasiekti gerų rezultatų, laimėti. Šalia vyro, kurį myli, ilgainiui jos labai ištobulėja.

Mergelė pati išpildys keletą savotiškų, keistų norų, kad tik patiktų mylimajam. Aišku, jei tik tie norai nelabai nusižengia jos estetiniam jausmui. Ji gali nustebinti vyrą švelnumu, meilumu ir po keleto pamokų tiesiog meistriškai atlieka erotinį darbą. Vyrai tai vertina. Todėl nėra nė vieno, kuris nenorėtų meilintis Mergelei.

Mergelės bruožai

Mergelės žmonės yra inteligentiški. Jie nori visuomet viską išsiaiškinti iki galo. Akylai stebi ir daro savo išvadas, dažniausiai nepripažindami jokios kritikos. Visko imasi apgalvotai ir santūriai. Patys logiškai ir teisingai analizuoja sudėtingas problemas.

Pasitiki tik savo jėgomis. Jų visas mąstymas nukreiptas į sėkmę. Azartiniai lošimai, loterijos prieštarauja jų natūrai. Mergelė visose gyvenimiškose situacijose pasisako už tiesumą ir atvirumą bei atsižvelgia į smulkmenas. Planus, kurie jiems atrodo teisingi, jie įgyvendins, nors susilauktų prieštaravimų. Jie turi nuojautą, kaip be didelių lėšų praturtėti.

Aistra kritikuoti leidžia manyti, kad žmonės – Mergelės yra nepataisomai priekabūs. Jų protas dirba kartais perdėm aštriai ir randa silpnų vietų ten, kur jų iš tikrųjų visai nėra. Jei jis kartais apsigauna ar nusikalba, vengia sunkumų ir atsakomybę palieka kitiems.

Kai kas nekenčia Mergelės žmonių dėl jų begalinio pedantiškumo. Finansinis santūrumas dažnai aiškinamas kaip šykštumas. Jų šaltas dalykiškumas, taip pat ir asmeniniame gyvenime, trikdo, glumina žmones, kurie juos myli.