Vandenis

Vandenis (sausio 21 d. – vasario 19 d.)

Vandenis – žmonės, kurie tiki slapta galia, glūdinčia juose. Jie turi retą būsimų įvykių nuojautą ir gyvybingą fantaziją. Jiems tik pažanga yra pageidautina, siektina. Jie kovoja už taiką, nes nori humaniškumo.

Vandeniai yra kilniaširdžiai ir pasirengę padėti. Jie tolerantiški, bet to paties reikalauja ir iš savo bičiulių. Savo energija jie nugali įvairias sunkias ligas ir sulaukia senyvo amžiaus. Tik kraujotaka ir medžiagų apykaita pridaro jiems rūpesčių.

Valdančios planetos – įtampos pilnas Uranas ir neigiamos įtakos turintis Saturnas. Šios abi planetos įneša nervinės nerimasties, bet taip pat suteikia ir aštrų protą, kuriuo reikiamu laiku Vandenis įgyja pranašumą prieš kitus.

Vandeniai niekuomet nepasikliauna atsitiktine laime ar sėkme, jie pasitiki tik savo jėgomis. Jie numoja ranka į tai, kad jų laimingas metalas yra platina.

Mėlynasis safyras skatina jų ištikimybę.

Vandenio laisvės troškimas verčia jį kovoti

Nėra linksmesnio tipo po Saule, kaip žmogus – Vandenis. Nepaisant to, jis vis bando šokiruoti savo draugus baisiu užsispyrimu. Nepasiduoda kitų vadovavimui. Nori būti laisvas, kiek jam tai bekainuotų.

Oro stichijos ženklo Vandenio žmonės yra inteligentiški. Vandenis panaudoja savo žinias tam, kad įtikinamai pagrįstų opozicines pažiūras. Priešinasi viskam, kas įprasta – tikri revoliucionieriai.

Vandenis – Žmogus, turintis tyrinėtojo dvasią

Vandenis daug galvoja, mąsto. Dažnai nugrimzta savose mintyse, kai mano, jog jam pasiseks įminti kokią mįslę. Paprastai jam gerai sekasi visose profesijose, bet geriausiai ten, kur laisviausiai gali pasireikšti jo tyrinėtojo dvasia. Jis gyvena tarsi ateityje, iš kurios sugeba nuspėti kai kuriuos rezultatus.

Kartais jis būna vaiduoklių medžiotojas

Kolegos vertina Vandenį kaip ištikimą draugą. Vandenis nesiveržia į priekį kaip kiti. Į viršų jis kyla tik savo dalykiškumu ir tvirtomis žiniomis. Jo idėjos padeda firmai sukurti naują produktą, bet gali būti ir taip, kad jis kelias dienas nesirodo darbe, nes medžioja kokį fantomą.

Antroji medalio pusė: kadangi dėl savo būdo jis nori draugauti su visais, tai dažnai į jį nežiūrima rimtai ar tiesiog nesiskaitoma su juo.

Tai žeidžia jo išdidumą. Tik vienas pripažinimo žvilgsnis ir jis vėl žvaliai imasi naujų darbų. Jei Vandenis apsiėmė dirbti, tai nenurims, kol sėkmingai nepabaigs darbo.

Dauguma Vandenio vyrų ir moterų dirba laisvose profesijose, kur gali geriausiai įgyvendinti savo idėjas ir planus, o taip pat nevaržomi gali patys spręsti. Jie nekenčia griežtai nustatytų darbo valandų. Tuomet jie jaučiasi suveržti, jiems trūksta oro.

Vandenis nori pasiekti žvaigždes

Vandeniai gali dirbti psichologais ar nervų gydytojais, nes sugeba įsijausti į savo pacientų problemas, o taip pat visose į ateitį orientuotose profesijose, tokiose kaip kompiuterių specialistai, atomo fizikai ar kosmoso tyrinėtojai.

Vandeniai gali daug pasiekti ir kaip mokslininkai, nes jie – rimti tyrinėtojai. Jie drįsta peržengti ribas arba iš tūkstantmečių senumo medžiagos sukurti mokslą, kurio neįmanoma paneigti.

Vandenio žmogus neapsiriboja viena profesija. Per visą savo gyvenimą jie gali imtis įvairių darbų, o gavus rezultatą, juos nutraukti. Jei statistika teisi, niekas kitas taip dažnai nekeičia profesijos ir savo vidinės nuostatos, kaip Vandenis.

Vandenis pats sau viršininkas

Idealizmas leidžia Vandeniui padaryti tai, kas kitiems yra sunkiai suprantama. Jam nerūpi galimi pavojai, jis paprasčiausiai nori būti patenkintas tuo, ką daro. Koks nors gautas rezultatas ir yra jo guvaus proto priežastis.

Vandeniui mieliau būti pačiam sau viršininku

Vieno žmogaus įmonėje jis pats geriausias viršininkas. Išsiversdamas vien tik savo jėgomis, pasiekia puikių rezultatų. Kadangi tai puikiai žino, dažnai atsisako jam siūlomų aukštų postų.

Vandenis gerai pažįsta žmones, todėl visuomet rūpinasi gera atmosfera darbe. Besikeičiantys Vandenio idealai įneša nerimo, bet dažniausiai jų įtakoje gimsta teigiami pokyčiai. Kiekvienas biznis suklestės jam vadovaujant, tik klausimas, ar Vandenis ilgai užsibus.

Vandenio santykiai su pinigais – nebūtinai patys geriausi. Juos galima greitai išleisti, jie gali išbyrėti tarsi smėlis tarp pirštų, nes tokiu būdu Vandenis gali suteikti džiaugsmo kitam. Gali būti ir labai taupūs, jei tik horoskope viešpatauja atitinkamas Ascendentas.

Vandenis medžioja moterį, „paskelbtą už įstatymo ribų“

Tai tyrinėtojo dvasia, kuri Vandeniui – vyrui sukuria prastą reputaciją. Jis jaučiasi šauniu vaiduokliu, stebinčiu moteris kaip žmones, paskelbtus už įstatymo ribų, ir jas medžiojančiu. Oro stichijos ženklas Vandenis garantuoja, kad jis pasidarys vėjavaikis, kuris, vos apsiplunksnavęs, pakeliamas į „padaužas“.

„Padauža“ ar ne – tai svarbiausias Vandenio apibūdinimo klausimas

Apie tai bus pasakojama. Gimęs po Vandenio ženklu, mielai įsivelia į debatus ir turi daug fantazijos. Kas nors, ką jis sako, vis tiek bus tiesa. Tik, galimas daiktas, jis pasakodamas pakeis realius dalykus savo fantazijomis.

Šis žvaigždžių tipas yra visuomet draugiškas, ypatingai su moterimis. Jis galvoja, kad galima paimti kiekvieną merginą, reikia tik to panorėti. Tai neturi nieko bendra su moterų paniekinimu. Vandenis paprasčiausiai ir šioje srityje oponuoja visiems žinomoms, paplitusioms pažiūroms.

Tokiu būdu jis renka patirtį, kaip kiti pašto ženklus. Jis beveik nerodo savo jausmų, bet tikrina, testuoja kitų jausmus, šiuo atveju – moterų. Jos jam tikra prasme yra tyrimų objektas jo studijoms.

Kada jam niežti nagai…

Jis nėra „padauža“, bet jis lengvai pasigauna „vėjavaikes“ merginas, kurios žino, kaip apsisukti aplink jį. Jis užmezga, pavyzdžiui, gilios minties pokalbius apie naują šešių cilindrų variklį. Vandenis aiškins ir pamokslaus ir netrukus pats pajus susidomėjęs šia moterimi.

Daug kas Vandeniui nėra susiję tarpusavyje, pavyzdžiui, viena karšta meilės naktis nieko nepakeičia. Jam seksas – natūraliausias dalykas pasaulyje, tik nereikia jo pervertinti.

Iš esmės jo „bandymai“ yra ne kas kita, kaip nuolatinė „supermoters“, turinčios visas teigiamybes, paieška.

Mįslė ir patyrusiai psichologei

Moteris, trokštanti Vandenio, yra jam lygiavertė kilmės ar sugebėjimų atžvilgiu. Ji yra triušelis ir dama viename asmenyje, o, be to, gali kalbėti temomis, reikalaujančiomis šiokio tokio supratimo. Tai yra jo idealas. Bet Vandenis turi ir dar 99 idealus, kuriuos bet kuriuo metu gali keisti. Būtent tai daro įspūdį moterims, jog Vandenis yra užsidaręs žmogus. Jei kas trokšta jo, turi dėl jo kovoti. Jo visiškai neužvaldys nė viena moteris. Moteris, einanti su juo per ugnį ir vandenį, labiausiai įtikina jį. Tai gali būti bičiulė, kurios jis ieško, bet tik ne vaikystės draugė.

Pratęsimas besišnabždant lovoje

Sekse moteris jam yra ir tyrimų objektas, ir lygiavertis partneris. Vandenis – vyras yra draugiškas žmogus, atsižvelgiantis į kito interesus ir nepuolantis kaip laukinis prie to, kas jam siūloma. Jis labai vertina tai, kad moteris apsimeta viliotoja. Ir čia jis yra tyrinėtojas, stebėtojas, kiek žaidimas dar tęsis. Toks susižavėjimas gali prasidėti ir prie kitų, o baigtis tarp keturių akių partnerės apartamentuose.

Vandenis turi pakankamai kantrybės ištęsti kiekvieną intymų žaidimą. Bet taip pat gali kiekvienu momentu jį staiga nutraukti ir palikti savo nepatenkintą partnerę, jei jam pasirodys, kad kažkas ne taip.

Lovoje kaip ir gyvenime – Vandenis tyrinėtojas

Vandenis visuomet už naujoves. Įprastinės pozos jam nusibosta. Jis nori išbandyti ką nors nauja. Į tai turėtų būti įtrauktos jo erogeninės zonos – kulkšnys ir blauzdos. Tai jį stipriai erotizuoja.

Meilės verta Vandenis – moteris

Ar pažįstate moterį, kuri perstatinėtų bute baldus tarkime du mėnesius? Ji bus gimusi po Vandenio ženklu ir labai mėgstanti keisti aplinką.

Tai rodo, jog dabartiniame gyvenime jai kažkas nepatinka. Todėl ji nori tą kažką pakeisti.

Vandenio moteris taip elgiasi dėl savo šiek tiek nepastovaus būdo, kuriuo sužadina bičiulių susidomėjimą. Jo norėtų likti labiausiai meilės verta būtybe.

Kaip ir Vandenio vyras, Vandenio moteris nuolat oponuoja. Geras, įdomus pokalbis praskaidrina nuotaiką. Silpnai argumentuodama, ji gali išprovokuoti ginčą ar sukelti karą. Žodis seka žodį, nesibaigia kandžios kalbos ir įžeidinėjimai, kol visiškai prarandamas saikas. Tuomet Vandenis – moteris dar įpila truputį benzino, kad, išmušus jos triumfo valandėlei, užgesintų nesantaiką kibiru vandens. Lieka sumišę, suglumę žmonės ir Vandenio moteris, besitraukianti nelaiminga, nes jaučiasi nesuprasta.

Ji – labai prieštaringa asmenybė. Tuo Vandenio moteris sudomina vyrus.

Užtrunka kažkiek laiko, kol ji savo favoritą prisileidžia artyn. Vandenio moteris, nepaisydama savo polinkio flirtuoti, palankiai žiūri į tuos vyrus, kurie jai meilinasi ar pataikauja. Jei ir pasisako už laisvesnius santykius, kurie būna lyg tarp kitko, ji negula su kiekvienu paskui bėgančiu į lovą.

Kas ją myli, turi būti stiprių nervų

Ją mylintis žmogus pažins abi Urano vaiko puses: jos aistringą, kūnišką atsidavimą ir beveik bejausmį, šaltą nepriėmimą. Vandenio moters reakcijų visiškai negalima nuspėti. Tai daro ją įdomią. Vyrai, mėgstantys pasikeitimus, įvairumą, ja domisi.

Jos jausmai yra ir lieka nenuspėjami

Iš savo gimimo valdytojo Urano ji gavo labai daug originalumo, o taip pat troškimą būti nepriklausoma. Tai turėtų įsidėmėti kiekvienas, siekiantis jo palankumo. Ji vertina ir savo partnerio originalumą, jo laisvą, natūralų, nevaržomą būdą.

Jai labiau patinka džentelmenai negu smarkuoliai, norintys išmėginti savo seksualinį pasirengimą akimirksniu. Nors seksas Vandenio moteriai yra tai, apie ką galima daug kalbėti, bet ji pati nusprendžia, kokia turėtų būti jo atlikimo technika.

Vyrai, pažįstantys Vandenio moterį keletą metų, žino, kad ji verta meilės ir kokią širdies šilumą ji spinduliuoja. Tikras kavalierius kantriai tyli, kai ji elgiasi netinkamai.

Greta jos būti – labai malonu

Vandenio moteris ieško linksmų tipų iš savo draugų rato, su kuriais ji gali rimtai bendrauti. O šie patiria tikrą malonumą.

Jai patinka vyras, nešantis pirkinių krepšį ir padedantis nusivilkti paltą. Bet ji greičiau nusikąs liežuvį, negu paprašys tai padaryti. Kada nors ji išbars apsileidėlį. Ji gali vidury puikiausio meilės žaidimo sukelti ginčą dėl jo klaidingo elgesio. Scena garantuotai bus labai triukšminga.

Galimas daiktas, Vandenis – moteris prarasta visiems laikams. Kaip gali vyras, pasiruošęs mylėtis, dėl smulkmenos iškelti tokią sceną?! Kad ji buvo ginčo iniciatorė pamirš.

Seksualumas ginčytis mėgstančiai moteriai yra ne tik kūniškas troškimas, bet ir dvasinis. Aktas yra reikalingas, kurio metu turi būti patenkintas jos partneris, – mano ji.

Apibendrinant galima pasakyti: tai troškimas save padovanoti mylimam žmogui.

Nuolat nauji meilės meno variantai

Siekdama padaryti savo partnerį laimingu, pati ne kažin kiek patirties turinti Vandenis – moteris ieško naujų meilės meno variantų. Ar ji pati patirs pasitenkinimą, jai nėra taip svarbu. Nepaisant to, po visko ji yra tokia švelni, kai nė viena kita moteris. Ji tuojau pat suras savo partnerio erogenines zonas ir po truputį maloniai, ramiai, bet efektyviai kels aistrą.

Meilės žaidimui Vandenio moteriai reikia laiko

Ji pati dažnai išsigąsta partnerio pirštų žaidimo. Vandenio moteris yra lėto starto šalininkė. Jai mielesnis ilgas žaidimas, keliantis aistrą, ir tik po jo įvykstantis sprogimas.

Per daug stiprus rankų miklumas jai nepatinka. Kaip mylinti moteris ji trokšta absoliutaus švelnumo. Kulkšnys ir blauzdos yra jos jautriausios kūno vietos. Tik neskubėkite.

Mokantiems susivaldyti vyrams po ilgesnio koketavimo bus atlyginta puikiomis sekso variacijomis.

Vandenis – teigiami ir neigiami bruožai

Vandenis yra aktyvus ir pasižymi valia. Jis greitai pelno savo bičiulių simpatiją, nes yra jiems draugiškas. Vandenis nori įrodyti sau, kad gali viską padaryti. Kartais jis įsivelia į nuotykius, kurie jam dažniausiai baigiasi gerai. Vandenis atviras viskam, kas nauja. Šis žmogus supranta kiekvieną, kuris, kaip ir jis, priešinasi. Tai pozityvi Vandenio nuostata, nenuteikianti prieš jį aplinkinių, jam esant opozicijoje. Humoras – stipri jo savybė.

Vandenio žmonės noriai padeda socialiai silpniems. Santykiuose su žmonėmis jie parodo daug užuojautos. Gerai žinomas visiems jų grožio suvokimas.

Vandeniai dažnai paviršutiniškai vertina kitus žmones. Jie linkę aklai laikytis savo principų. Jie tarsi nuolat ieško progos pasiginčyti. Pervertindami save, jie drįsta imtis tokių dalykų, kurie jiems ne pagal jėgas.

Savo malone jie savavališkai apdalina kiekvieną, kuris tik prisiekia jiems ištikimybę. Savo sprendimais jie kartais sunaikina tai, ką patys yra pasiekę. Vandenis gali tvirtai laikytis savo pažiūrų, nuostatų, nors ilgainiui jiems pasidarytų aišku, kad kitas sprendimas būtų geresnis, teisingesnis.