Vėžys

Vėžys (birželio 22 d. – liepos 22 d.)

Vėžys – žmonės, gimę po šiuo ženklu, paslaptingu būdu reaguoja į mėnulio fazes. Tai jie linksmi ir smagūs kaip saulėta vasaros diena, tai kaprizingi, užgaidūs, įnoringi ir aikštingi, nepastovūs ir permainingi kaip Mėnulis, kuris iš pažiūros vis keičia savi pavidalą, kadangi tik Žemės šešėlis žaidžia su juo savo žaidimą. Gimę po vėžio ženklu žmonės yra jautrūs, opūs ir supratingi. Jiems lengva daryti įtaką, net jei jie ir bando užsidaryti savo pasaulyje. Vėžys visiškai įsitikinęs savo mokėjimu, sugebėjimu, meistriškumu, bet iš kitos pusės – dažnai neryžtingi, suvaržyti ir prislėgti.

Sunkiai pakelia kritiką. Pagyrimą jie priima tarsi patvirtinimą to, ką jie patys jau žino.

Pyktį užgniaužia savyje, todėl yra stebėtinai daug žmonių – Vėžių, sergančių skrandžio ir žarnyno ligomis. Nepaisant to, jų taip greitai neišversi iš koto. Jie yra atsparūs ir sulaukia – jų asmeninis horoskopas tai įrodys – solidaus amžiaus.

Jų spalva yra pilkai balta (sidabro spalva), taip pat ir žaliai jie teikia pirmenybę. Laimingas metalas yra sidabras, laimingas akmuo – žaliasis smaragdas.

Užsispyrimas ar užgaida, dėl kurios Vėžys kartais atrodo toks griežtas, – kitiems žmonėms nematomas šarvas, kurį jis turi, norėdamas apsaugoti savąjį Aš. Tačiau po šiais grublėtais, šiurkščiais šarvais slypi minkšta, jautri, nuolaidi, gailestinga širdis.

Jautrus ir pažeidžiamas Vėžys apsišarvuoja prieš jį supantį negailestingą ir netikrą pasaulį

Jo gyvybinga fantazija vėl ir vėl veda jį į svajonių pasaulį, kurį jis norėtų nukelti į Žemę. Kadangi dauguma jo svajonių niekuomet neišsipildo, žmogui – Vėžiui dažnai telieka tik širdies skausmas.

Žmogus – Vėžys ir pinigai

Žmogus – Vėžys turi gerą uoslę pinigams ir pastovioms vertybėms. Nepaisant to, kad jis gali būti tikrai sentimentalus, kai kalbama apie finansus, jis vikrus, sumanus ir apsukrus taktikas. Nors jis amžinai skųsis, kad pinigai jam byra tarsi smėlis tarp pirštų, bet tuo pačiu ir nutylės, kad paslapčia juos investuoja į akcijas ar gerus procentus duodančius vertybinius popierius. Truputis garantijos ne pro šalį…

Kiekvienas viršininkas gali džiaugtis, turėdamas darbuotoją žmogų – Vėžį. Vėžys gali sunkiai dirbti, draskytis, plūktis ir plėšytis. Viršvalandžiai jo neerzina, jei tik už juos gerai mokama. Žmogus – Vėžys yra ištvermingas ir kryptingai siekiantis tikslo. Stiprėja jo uolumas, stropumas, įkarštis darbe – atitinkamai turėtų kilti ir atlyginimas.

Vėžys dažnai neužleidžia pozicijų, neatiduoda to, prie ko yra pripratęs. Bet jei jis mato, kad užmokestis neatitinka atlikto darbo, pajėgumo ar rezultatų, jis skubiai traukiasi. Tik tada šeimininkas suvokia, kad už tokį varganą atlyginimą niekas nedirbs. Tačiau žmogus – Vėžys gali ir nekreipti dėmesio į savo atlyginimą ir visiškai gerai gyventi, pamiršti savo karjerą ir dirbti ligi pensijos.

Darbe Vėžys yra laikomas individualistu ar vienišiumi. Net jei kolegos jį ir labai mėgsta, dažnai jis vis tiek užsidaro savo pasaulyje. Jie mato jo įniršį dirbti ir laiko jį garbėtroška ar karjeristu. O jis tenori tik įrodyti sau pačiam. Vėžys trokšta šlovės ir pripažinimo tik tada, jei jam bus naudinga, duos pelno.

Vėžys – tryliktojo atlyginimo išradėjas

Sakoma, kad geriausias užsiėmimas moteriai – Vėžiui būti namų šeimininke. Ji tai rūsčiai užginčys, nes ji pati kartais labai nekenčia savojo Aš, besirūpinančio tik kitais. Iš tikrųjų ji imsis bet kokio darbo, kol suras vyrą, su kuriuo galėtų sukurti šeimą. Būti kartu šeimą išlaikančiai sutuoktinei ne pagal jos jėgas, bet ir tai ji pergyvena, pakelia.

Vėžys – viršininkas yra reiklus, bet tai naudinga

Moteris – Vėžys turi tokius pačius polinkius kaip vyras – Vėžys. Juos abu galima sutikti socialinėse ir globos tarnybose, administracijoje ir buitinių paslaugų, patarnavimų versle. Gimę po Vėžio ženklu turi slaptą meilę menui ir taikomajai dekoratyvinei dailei. Būti laisvai kuriančiais menininkais galbūt ne jų jėgoms, bet jiems gali padėti koks meno mecenatas. Vėžiai idealizuoja praeitį, rytojus jiems atrodo miglotas, neaiškus, grėsmingas. Iš praeities žinoma, ką ji atnešė. Ateitis gi yra užmaskuota. Vėžys ją perkelia į svajonių šalį, kuri dažnai atspindi baimę. Dėl to daugelis Vėžių nedrįsta savarankiškai dirbti ar vadovauti kitiems. Jiems tai žingsnis į nežinomybę, kur tuomet asmeninės garantijos?

Tačiau jei Vėžį vilioja pinigai, daug pinigų, jis rizikuoja. Tada Vėžys yra tas, kuris, jei tik viskas gerai klostosi, dalinasi pelnu su kitais bendradarbiais. Gimę po Vėžio ženklu nėra šykštūs. Daugelis teigia, kad būtent Vėžys yra tryliktojo atlyginimo sumanytojas.

Labiausiai darbe Vėžiai nekenčia prievartos. Jie mieliau viską daro laisvu noru. Jie pasieka savo ir nenusileidžia visur, kur tik gali.

Kas juos kritikuoja, gali akies mirksniu susilaukti kontratakos, arba susidurs su geležiniu įžeistojo tylėjimu.

Vėžiai ilgai ir mielai delsia, bet staiga gali tapti labai ryžtingais ir energingais. Jei kuris sutuoktinis, pavyzdžiui, apibūdintų savo žmonos – Vėžio namų šeimininkavimą kaip nedarbą, būtų pritrenktas, nes ji susirastų darbą laisvoje rinkoje ir įrodytų jam, kad jis gali daug ką nuveikti ir „tikrajame“ darbe.

Vėžys vienišius meilėje

Savo išsvajotosios moters Vėžys – vyras, tiesą sakant, neras niekada. Savo idealui jis kelia per didelius reikalavimus. Bet tai jo nestabdo esamoje moteryje pamatyti savo svajonių paveikslą, kurį jis vis pakrapšto, padrasko, kad pamatytų, kas slepiasi po dažų sluoksniu, Kartais jis tai daro taip ilgai, kad jau nebelieka ko krapštyti, pasirodo plika drobė. Vėžys keičia savo drauges, kaip ir nuotaikas. Vienas nevykęs jos žodis gali užgesinti Vėžio meilę.

Moteris, norinti užkariauti Vėžio širdį, turi būti gera psichologė, išmanyti jo amžiną nuotaikų potvynių ir atoslūgių kaitą.

Kai tik jis žengia pirmuosius žingsnius gyvenime, jis jau yra „mamos numylėtinis“. Vėžys ir suaugęs dar ilgai laikosi įsikibęs mamos sijono. Vėliau tokios užuovėjos jis ieško prie savo žmonos. Jam reikia nenuilstančios globos, paguodos. Bet taip pat ir tylėjimo, kai jis nori sudėstyti savo mintis. Nenutylančios plepės jam kelia siaubą.

Vėžio – vyro moters idealas, panašus į jo motiną

Vėžys – vyras yra vienišius meilėje. Jo svajonių moteris nėra sportinių žaidimų partnerė. Nuo laikinų partnerių kaitos jam svaigsta galva, o nuostabios ir patrauklios pasileidėlės sukelia širdies pykinimą. Pastovios draugės jam užtenka, bet tai jam netrukdo pasižiūrėti į jos kojas ir meniškai pastudijuoti. Į akis krinta tai, jog dažniausiai Vėžio draugės būna gražios, dailios, žavios.

Jauni Vėžiai dažniausiai domisi vyresnėmis moterimis, kurios jais motiniškai rūpinasi. Dažnai jos lieka kaip meilės ryšys, kadangi bando gyventi kartu. Su laiku širdies damos vis jaunėja.

Vyras – Vėžys ilgai bando ir studijuoja. Bet kiekviena patvirtins, kad jis kaip niekas kitas yra puikus meilužis ir rūpinasi savo esama drauge!

Jis palaiko su ja tvirtą, rimtą ryšį ir nepakenčia jokios kitos moters. Žinoma, gali atsitikti taip, kad jis dėl menkos priežasties susipakuos daiktus ir išeis. Visiems laikams! Liks nusivylusi gražuolė, kuri jo verks: geresnio aš neberasiu!

Nuoširdi ir jausminga moteris – Vėžys

Moteris – Vėžys tvirtai stovi ant žemės, nepaisant jos romantinės svajotojos išvaizdos. Jis žino, kaip meilėje pasiekti savo, net jei reikėtų griebtis moteriškos klastos: ašaros gali kitus priversti nusileisti ar pakeisti toną.

Ši moteris mielai įsimyli, bet gali būti, jog meilę ji supranta visai kitaip, nei vyras, kuris jai peršasi. Jausmas jai yra viskas, ją reikia ypač tausoti, kad tik nesužeistum. Ji labiau vertina senos mokyklos kavalierių, nei ugningą meilužį, kuris jai atrodo tarsi dramblys porceliano parduotuvėje. Jai sunku ištarti tris žodžius: „aš tave myliu“, nes ji mano, kad žodžiai yra tik garsas, o už jų slypintį jausmą reikėtų pajusti pačiam.

Moteris – Vėžys sutverta meilei. Tai ne tik dėl to, kad globėjas Mėnulis šviečia naktį, kai pabunda meilė. Ji turi daug širdies šilumos ir jausmų. kas išsirinko sau tokią moterį, gali pasidžiaugti: jis bus prižiūrimas, globojamas, juo bus rūpinamasi. Nebus nieko, kas pakenktų jo gerai savijautai. Šiaip vyrai, kurie žinomi kaip mėgstantys draugijas su moterimi – Vėžiu, tampa namisėdomis.

Deja, ji labai jautriai reaguoja į visus galimus atmosferos sutrikimus, orų kaitą, mėnulio pilnatį ir jaunatį. Ji jaučiasi tarsi nesavame kailyje, o tai iš jos nuotaikų pajunta aplinkiniai. Vėžys tampa griežta kritike. Net mažiausia dulkelė ant vyro švarko gali sukelti audrą.

Jos iš anksto susidarytą nuomonę sunki pakeisti. Išprovokavusi ginčą, ji tik dar labiau užsispirs. Kas ją prajuokins, tam pavyks ją perkalbėti.

Gimusi po Vėžio ženklu vertina jautrumą, švelnumą, delikatumą

Be meilės jokio sekso

Ji yra nuostabi meilužė ar mylimoji, jai būdingas jautrumas. Jo nori padaryti vyrą laimingu: tik nereikia jos griebti per daug grubiai ar šiurkščiai. Ji duoda jam viską, ko jis trokšta, ji vengia perdėm grubaus, šiurkštaus ar nešvankaus sekso. Bet jei kartais ji sutiktų išpildyti kiek keistą, neįprastą norą, jai reikėtų pasirinkti prieblandą.

Galima ramiai gėrėtis jos kūnu. Jai nereikia jo gėdytis. Dauguma Vėžio moterų yra idealaus svorio ir geros, moteriškos figūros. Tačiau nereikia perdėm pabrėžti gryno tarpusavio ryšio kūniškumo.

Jai patinka gilūs, klampūs, sodrūs bučiniai. Ji ypač susijaudina, kai mylimojo rankos glamonėja jos krūtis, kurios yra, beje, jautriausios jos kūne. Nebūtinai ji to trokšta lovoje, dažniausiai ji vengia parodyti iniciatyvą. Mieliau ji atsiduoda vyro išmonei padaryti abu laimingus. Tik retu išimties atveju ji griebiasi ryžtingų priemonių ir įrodo, jog nėra perdėm drovi ir gali įnešti aistros į nuotaikingą žaidimą.

Vėžys ir jo keisti bruožai

Vėžio žmonės yra geraširdžiai ir visuomet pasiruošę padėti. Jie yra šiek tiek egoistai, kai kartais reikia sukurti iliuzijų. Už tuos, kurie juos myli ir paiso jų švelnių jausmų, jie eina per ugnį ir vandenį.

Vėžio žmonės moka išklausyti, bet reikalauja to paties ir iš žmonių, su kuriais kartu gyvena. jie linksmi, mielai juokiasi ir bando įsijausti į kitų problemas. Kas ieško paguodos, tikrai ją suras, bendraudamas su šio tipo žmonėmis.

Vėžys turi nedaug draugų. Jiems mielesnis siauresnis ratas. Jaukūs namai Vėžiui yra tas mažas pasaulis, kuriame jis jaučiasi saugiai. Vėžys apstato jį pagal savo nuosavą skonį. Svečiuose pas jį kiekvienas gerai jaučiasi.

Vėžys turi ir kaprizų, užgaidų. Šiame mėnulio galioje esančiame ženkle kartais taip smarkiai išpučiamas sielos jautrumas, jog net su pačiu geriausiu draugu gali išprovokuoti stiprų vaidą.

Jie dažnai užsidaro savo vidiniame pasaulyje. Gana mielai kritikuoja kitus, tačiau patys visiškai nemėgsta kritikos. Kadangi jie patys yra lengvai pažeidžiami tai gali smogti kitiems.