Avinas

Avinas (kovo 21 d. – balandžio 20 d.)

Avinas – žmonės, gimę po šiuo Marso planetos valdomu ženklu, yra agresyvūs, karingi, bet taip pat ir mylintys gamtą. Jie pasiekia savo, kiek tai jiems bekainuotų. Deja, kaip ir oras kovo pabaigoje bei balandžio pradžioje, jie yra šiek tiek nepastovūs. Žmonės – Avinai yra labai veiklūs. Jie labai greitai susižavi, bet taip pat greitai šis susižavėjimas ir praeina. Jie dažnai vaidina stiprius, taip maskuodamas savo silpnybes. Kartais, Avinas yra linksmas ir entuziastingas, o kartais veikia neryžtingai ir linkę pamąstyti. Tai atspindi jų charakteryje mažą nepastovumą, kuomet jie neturi retos dovanos reikiamu momentu paslėpti savo silpnybes.

Jei jau kartą ką įsikalė į galvą, tai niekas negalės jų perkalbėti, netgi, jei regis protas kalbėtų prieš. Sunkiose situacijose Avinas ir jų pasiryžimo jėga šiek tiek prislopinta, suvaržyta, dažnai jie moka laukti kebliose situacijose. Tai užsispyrėliai, kietasprandžiai, kurie kartais leidžia net geriausiems draugams suabejoti žmogumi – Avinu.

Šie Marso valdomi žmonės dažniausiai yra geros sveikatos, nes jų gyvybinė energija greitai nugali ligas. Silpnosios kūno vietos yra galva ir veidas, visų pirma klausos organai, akys ir bronchai. Jaunystės metais daugelis jų dėl savo drąsos linkę susižeisti. Vyresnio amžiaus žmonės – Avinai yra dideli smaguriai ir dažniausiai turi problemų dėl savo svorio, kurias stengiasi spręsti energingai badaudami po keletų dienų ar laikydamiesi dietos.

Abejotinos dietos gali pakenkti stipriai Avino sveikatai

Laiminga spalva – raudona, metalas – geležis. Laimingas akmuo – pagal senas tradicijas yra kiečiausias pasaulyje brangakmenis – deimantas, taip pat tamsiai žalias jaspis su raudonomis dėmėmis. Kaip talismanas Avinui – naujagimiui labiausiai tiktų permatomas violetinis ametistas. Pusiau brangakmenis iš kvarcų šeimos, kuris nuo seno laikomas meilės akmeniu, dėl to rekomenduojamas vidutinio amžiaus Avinui – vyrui, kad įgytų savo milžinišką potenciją.

Žmogus, kurio Avino ženkle yra Saulė, nebūtinai turi pasikliauti aukščiau išvardintomis pagalbos priemonėmis. Jis visada yra aktyvus entuziastas. Ir be talismanų bei priemonių, kurios priskiriamos prietarams, jis yra pašėlusiai veiklus. Tai įtakoja jo planeta Marsas. Jis, kaip mes matome, šiame Ugnies stichijos ženkle sudeda charakteringus akcentus. Šiaip jau žmogus – Avinas išsiskiria visuomenėje savo užsispyrusiu ryžtingumu. Avinas tam tikra prasme nuleidžia savo kietus ragus, mėgdamas pasiginčyti, taip pat, kad tučtuojau išgąsdintų galimus priešininkus.

Avinas kuriam reikia vietos po Saule

Viršininkai mėgsta veržlų Avino būdą. Jo idėjos ir uolumas darbe leidžia garantuoti sėkmę. Tačiau kartais atsiranda įtūžis: jei Avinas nusprendė, kad tai yra gerai, jis tvirtai tos nuomonės laikosi, net jei mato, kad įkliuvo į beviltišką, nesėkmingą situaciją. Jo užsispyrimas iškrečia jam piktą pokštą.

Žmogus – Avinas yra geras darbininkas. Jokie viršvalandžiai nėra jam per daug, jei tik gerai sekasi. Jo viršininkai turi gerą progą kartais pagalvoti apie atlyginimo padidinimą ar pakėlimą pareigose. Tačiau čia ne viskas priklauso nuo pinigų – pakanka ir laiku ištarto padrąsinančio žodžio, o tai paskatina jį siekti naujų aukštumų.

Avinas – vyras puikiai sugeba išlaukti sunkiose situacijose. Problemos jiems neegzistuoja, nes jei jie ir susiduria su problema, tai elgiasi taip, tarsi nieko nebūtų įvykę, arba pagal galimybes leidžia išsrėbti košę ir tiems, kas jos prisivirė.

Šiuo atžvilgiu vyrai ir moterys, gimę po šiuo ženklu elgiasi panašiai. Tik Avinas – vyras yra kiek nekantresnis už moterį Aviną. Jie visuomet ieško geresnės pozicijos, kurioje jie gali daugiau pasiekti, negu toje, kuri jų netenkina. Yra Avinų – vyrų, kurie gali pakeisti darbo vietą tris kartus per metus, vadovaudamiesi moto: kelionės pėsčiomis yra malūnininko džiaugsmas.

Kiekvieno Avino tikslas – eiti į priekį

Namų šeimininkė – pašaukimas, užimantis tik antrą vietą!

Moteris – Avinas nėra linkusi pasiduoti kieno nors valiai. Prievarta iššaukia pasipriešinimą. Net ir pavaldžioje tarnyboje ji nori turėti laisvės savo asmeniniams sprendimams. Laisvoje profesijoje ji jaučiasi geriausiai, tarsi mokytoja, kur ji gali nepilnamečių klasėje palikti savo pėdsaką. Ir jei jau ji susirado savo pašaukimą, tai paliks jį tik labai nenoriai. Būti namų šeimininke jai ne prie širdies. Tačiau ji pripažįsta, kad būti namų šeimininke yra idealus antrasis pašaukimas, jei vyras stropiai padeda jai namų ruošoje.

Daugelis šiuolaikinių vadybininkių, politikių ir verslininkių yra gimusios po šiuo Marso ženklu. Jos parodo vyrams, kaip reikia valdyti, vadovauti ir tvarkytis. Viršininkės, gimusios po šiuo ženklu, turi genialių sugebėjimų susirasti tokius darbuotojus, kurių sugebėjimus joms belieka tik koordinuoti ir pasiekti rezultatų, geresnių už vidutinius.

Čia jos vėl turi panašumo su Avinais – vyrais, kurie taip pat sugeba surasti reikiamą žmogų reikiamai vietai, o patys tuo tarpu lieka laisvi ir užsiima direktyvų, nurodymų ruošimu. Vienintelis žmogaus – Avino trūkumas, tai, kad jie negali šalia savęs pakęsti tų, kurie didžiuojasi, sprendžiant kokį nors svarbų klausimą. Turbūt todėl su geriausiais bendradarbiais jie atsisveikina visam laikui.

Avinas kuriam tenka ir alkūnėmis skintis sau kelią

Žmogus – Avinas yra kietas sau ir kitiems, jei tai susiję su judėjimu į priekį. Jie turi choleriko temperamentą, dažnai staigiai užsiplieskia. Geriausias bruožas: jei jie mato, kad yra neteisūs, taikiai ištiesia priešininkui ranką. Jie mielai užmezga draugystes ir daro tai, ką geriausiai sugeba. Dėl šio bruožo dažnas susigadina gerą vardą, nes būna apkaltintas artimų žmonių protegavimu.

Marso padedami, jie nuolat nori visko, kas nauja, pažangu, tačiau greitai praranda ūpą, pasiekę kulminacinį tašką. Tuomet mielai palieka kitiems užbaigti darbus, o patys pasineria į naują sferą.

Kiekvienas žmogus – Avinas veržiasi į tikslą, nepaisydamas nuostolių. Toks elgesys nebūtinai susilaukia kolegų pritarimo, ypač kai jie pajunta įkyrų brovimąsi. Tačiau jei jis pasiekė savo tikslą, būti kažkuo truputį daugiau negu kiti, tai bus malonus, nuoširdus, mielas kolega, kuris nieku gyvu neleis pajusti savo viršenybės kitiems.

Be to, labai sekasi tiems Avinams – vyrams profesijose, kuriose tikslo siekiama energijos ir autoriteto dėka. Technika ir amatai, kariuomenė ir policija – tai jų stichija. Jie puikūs lakūnai, mašinistai ir taksi vairuotojai.

Jie patys geriausi lenktynininkai, pilotai, bandytojai, tyrinėtojai ir chirurgai. Kaip knygų ir laikraščių leidėjai jie mielai skatina, ugdo jaunus autorius. Kaip politikai jie neina aplinkiniais keliais į valdžią. Jie žino užsibrėžtą tikslą, kurio siekia.

Moteris – Avinas, jos labiau linksta į tas profesijas, kur gali laisvai atsiskleisti. Pavyzdžiui, norima būti sekretore, kuri pati savarankiškai tvarko darbus ir užima vietą, leidžiančią kartais pasirodyti tarsi slapta viršininke. Daugelis puikių gydytojų ir sumanių dailės dirbinių kūrėjų gimę po šiuo Marso valdomu ženklu.

Sugebėjimas įgyvendinti planus leidžia moteriai – Avinui būti gabia politike

Vadinamosiose vyriškose profesijose moteris – Avinas labiausiai pasižymi kaip įsitikinusi kovotoja už vyrų ir moterų lygybę. Kaip politikė ji nuveiks irgi daugiau negu vidutiniškai, nes lemiamais klausimais ji visada išsikovos pripažinimą. Moksle ir tyrinėjimuose ji padeda savo vyrui.

Avinas – mokytojas sekso dalykuose

Santykiuose tarp žmonių kitaip negu profesijoje, Avinas – vyras ir Avinas – moteris keliai išsiskiria. Nors abu yra grobuoniški ir nori užvaldyti partnerį grakščia jėga, tačiau jų charakteriai, beje, (kaip ir, žinoma, jų vertinimai horoskope) šiek tiek skiriasi.

Avinas – vyras yra užkariautojas, grobikas. Moterys, kurios jam pakliūna, žino: jos išlies daug ašarų dėl šio mokytojo sekso reikaluose. Jis niekada nepirks katės maiše. Meilė iš pirmo žvilgsnio jam neegzistuoja.

Užkalbins jį graži mergaitė, jam savimeilę paglostys ir prasidės nuotykis. Tai nebūtinai turi būti meilė… damos – koketės patvirtina jam jo vyriškumą. Ilgam laikui jos neprirakins Marso pasekėjo, nes, jei jis pats ir reaguoja paviršutiniškai, tai negali pakęsti paviršutiniškų moterų.

Vyras – Avinas neina medžioti moterų apiplyšęs. Jis išsipūsto, kad padarytų įspūdį ir išpučia krūtinę. Ilgesingus moterų žvilgsnius jis sugeria tarsi skystą medų. Tikras Avinas visuomet yra įsitikinęs, kad jis yra Heraklis ir Adonis viename asmenyje.

Avinas – vyras mėgsta visokį seksą, turbūt ir grupinį. Tačiau širdžiai jam reikia visai ko kito: nekaltos mergaitės, kuri būti pasiruošusi vykdyti tik jo valią. Vargas, jei ji pasižiūrės į kitą vyrą! Taip pat, jei ir jis pats prieš tai būtų gyvenęs labai audringai, verčiau norėtų nekaltos, nei meilėje patyrusios ir nusimanančios moters.

Mergaitę – Aviną reikia mylėti

Kas nori užkariauti, gali ilgai laukti. Kai ir daugelis jos žvaigždžių sesių mergaitė – Avinas laukia savo išsvajotojo, kuris ją paims šturmu, bet ilgą laiką ne į kiekvieną tokį šturmuojantį atkreipiamas dėmesys.

Moteris – Avinas yra išranki. Ji žino, kad vyrams ji daro įspūdį. Į meilius žvilgsnius ji atsako taip žaismingai, taip meiliai, pataikaujančiai ir lipšniai, kad tampa panaši į naminį šuniuką: šią mergaitę reikia mylėti.

Tačiau išorė yra apgaulinga. Kuomet vyras visiškai ir galutinai atsiranda jos valdžioje, tuomet ji parodo nagus. Tuomet tas mielas padaras ilgainiui tampa savo širdies riterio savininku, kitaip tariant, vyras pasidaro išskirtine jos nuosavybe.

Šis puikus padaras jau paauglystėje žino savo poveikį. Ji taip pat žino, kaip prasimušti, išsikovoti pripažinimą – per ašaras, jei to reikia. Jai nepatinka koks pagyrų maišas, kuris kasdien jai sako, kad ji nuostabi nuo galvos iki kojų, taip pat ir ne toks, kuris viskam ir visada pritaria. Tai turi būti jau pripažintas vyras! Vyras, kuris gali išsikovoti pripažinimą, bet šalia jos visada yra puikus kavalierius ir visada turi laiko. Nepaisant to, jo, tikrojo, gali ieškoti gana ilgai. Bet jau kuomet ji mano, jog jį surado, nepaleidžia jo iš nagų. Net jei ji pati turėtų jam pasipiršti!

Tai neturėtų atbaidyti to drąsuolio, kuriam į akis krito ši kupina gyvybės moteris – visų pirma, jei jam susidaro įspūdis, kad jis siekia jos verdančio temperamento lygį. Jei jis parodo dėmesį, o ji atsako, jei viskas prasideda nuo lengvo žaidimo, o jis atsako tuo pačiu, tai jau pirmą vakarą žaidimas gali baigtis jos bute. Tačiau Avinas nėra lengvabūdė mergaitė, ji tik turi nuojautą, kaip reikia elgtis su vyrais, kad juos pagauti.

Moteris – Avinas niekada nemyli dviejų vyrų vienu metu. Ji visuomet ieško vieno vienintelio. Ir kai kas būna laimingas, jei tampa išrinktuoju.

Avinas – teigiami bruožai

Žmogus – Avinas yra dinamiškas tipas, kuriam tikrai nereikia galvoti apie savo sveikatą, ypač, kad kiekvieną laisvą minutę jį traukia į gamtą. Čia jis randa užsiėmimą kūnui: mielai keliauja, taip pat mėgsta pabėgioti miške, judėti, sportuoti. Moterys, gimusios po šiuo ženklu mielai užsiima joga. Jei kas mato asmeniniame Avino horoskope neigiamos sveikatos vertinimus, neturėtų pamiršti jo pastangų rūpintis sveikata.

Ir kitose srityse Marsas suteikia savo globotiniui pasitikėjimo savimi ir energijos, išsikovoti pripažinimą. Žmogus – Avinas reaguoja greitai ir turi aiškų tikslo supratimą. Jis kovotojas, kuriam kliūtys yra tiktam, kad galėtų jas pašalinti. Jo impulsyvumas leidžia jam tuojau pat atakuoti kiekvieną priešininką: tai staigumo ir netikėtumo efektas, kuris leidžia Avinui laimėti pergalę.

Avinas – neigiami bruožai

Jo nekantrumas daug ką sužlugdo, jo narsumas leidžia pažinti pavojus, kurie tyko gyvenimo kelyje, tuomet kai jau yra per vėlu. Žmogus – Avinas nori galva pramušti sieną ir negalvoja apie gumbus, kuriuos gaus. Jis yra ūmus ir greitai supyksta dėl mažiausio nieko. Kadangi jis greitai pamato neigiamus dalykus, įniršis dėl savo klaidingo elgesio tampa didesnis už įniršį ant priešininko. Tai atima daug nervų.