Zodiako ženklai

Zodiako ženklai

Zodiako ženklai – tai kelias, kuriuo keliauja Saulė, Mėnulis, planetos danguje ir tai galima matyti iš Žemės.

 • Avinas (nuo kovo 21 d. iki balandžio 20 d.)
 • Jautis (nuo balandžio 21 d. iki gegužės 20 d.)
 • Dvyniai (nuo gegužės 21 d. iki birželio 21 d.)
 • Vėžys (nuo birželio 22 d. iki liepos 22 d.)
 • Liūtas (nuo liepos 23 d. iki rugpjūčio 23 d.)
 • Mergelė (nuo rugpjūčio 24 d. iki rugsėjo 23 d.)
 • Svarstyklės (nuo rugsėjo 24 d. iki spalio 23 d.)
 • Skorpionas (nuo spalio 24 d. iki lapkričio 22 d.)
 • Šaulys (nuo lapkričio 23 d. iki gruodžio 21 d.)
 • Ožiaragis (nuo gruodžio 22 d. iki sausio 20 d.)
 • Vandenis (nuo sausio 21 d. iki vasario 19 d.)
 • Žuvys (nuo vasario 20 d. iki kovo 20 d.)

Ką sako žvaigždės, karma ir astrologija

Žmogaus vystymosi tikslas – ilgalaikės laimės būsena, dvasinis dalyvavimas vyksme, artumas Dievui, amžinasis rojus. Šių tikslų siekimas ir yra varančioji žmogaus sielos jėga. Galbūt šie tikslai kartais primirštami, tačiau ir vėl nušvinta kaip dangaus mėlynė, kurią tik laikinai dengė niūrūs, pilki debesys.

Jeigu žvaigždes laikysime tam tikromis likimo „vykdytojomis”, rasime daug astrologijos ir karmos bendrumų. Kiekvieno naujo gimimo, naujo įsikūnijimo metu dvasia, priklausomai nuo savo brandos ir vystymosi, yra veikiama tam tikros esamos žvaigždžių padėties ir įgauna žemiškosios egzistencijos formą. Vaizdžiai tariant, reinkarnacijos (grįžimo į žemiškąjį kelią) metu siela tarsi „panyra” į tam tikrą Zodiako ženklą ir taip gauna konkrečią gyvenimo programą.

Zodiako ženklai – 12 pakopų

Gyvenimas sukasi astrologiniu ratu, kaip ir Zodiako ženklai. Pirmasis šio rato – Zodiako ženklas yra Avinas, simbolizuojantis „pradžią, kilmę ir gyvybės impulsą”. Tokiam žmogui gyvenimas atrodo tarsi nenutrūkstama grėsmių ir iššūkių grandinė. Tačiau kartu ir gresia pavojus, nes kasdienės kovos už būvį „triukšme” tarsi pasislepia dvasinio augimo tikslas.

Kitas ženklas po Avino – Jautis. Čia gyvenimas įsitvirtina, išplinta, stiprėja juslinis pradas, gyvenama nuotaikomis, tenkinant poreikius. Gyvenimas sukasi apie turėjimą ir ėmimą, mėgavimąsi ir juslingumą. Todėl kyla pavojus apsiriboti tik nuosavybės troškimu ir pamiršti dvasingumą, kelionės pabaigoje spindinčią šviesą.

Po Jaučio eina Dvyniai. Išryškėja visuomeninis gyvenimo elementas, gebėjimas kontaktuoti, keistis bendravimu. Dvynių įnašas yra labai svarbus: mat pagrindinė Dvynių „užduotis” – būti žmogiškesniam.

Kitas ženklas Vėžys. Jame prasideda ir naujas astrologinis matmuo: pavyzdžiui, pirmiesiems trims ženklams (Avino, Jaučio ir Dvynių) kyla pavojus pasiklysti savajame „aš”, likti įsikibus savojo ego, o kitų trijų Zodiako ženklų (Vėžio, Liūto ir Mergelės) tyko kitas pavojus – klaidžioti savo jausmų pasaulyje.

Vėžys gyvenimui suteikia gilumo, dvasingumo. Siela gimsta kūne, o būti Vėžiu – tai paklusti savo sielos kvietimui. Tačiau atsiranda pavojus pamesti iš akių tai, kas svarbiausia, kas turi įvykti.

Kito Zodiako ženklo, Liūto, gyvenimas – dar intensyvesnis, atsiranda gebėjimas pačiam kontroliuoti gyvenimą. Vystosi savimonė, tačiau šio ženklo žmonės paprastai linkę sureikšminti save ir kasdienybę, o ne viso gyvenimo misiją.

Po Liūto eina kiti Zodiako ženklai. Vienas iš jų – Mergelė. Jos savybė – tiek save, tiek kitus vertinti iš tam tikro atstumo. Tai gana svarbi lygiateisio bendravimo sąlyga. Mergelė tinkamai supranta problemas ir idėjas. Mat jo tiesioginė (Mergelės ženklo) užduotis atitinka žmogaus gyvenimo tikslą – išvengti gyvenimo klaidų bei klystkelių ir kitame lygmenyje rasti taiką bei džiaugsmą.

Svarstyklės simbolizuoja du žmones, kurie, nepaisydami savo skirtumų, gali rasti ir bendrumų. Tačiau Saulei esant Svarstyklių ženkle prasideda ruduo, artinasi žiema. Astrologijoje ruduo ir žiema simbolizuoja už kasdienybės ribų esančius poreikius bei sritis. Svarstyklių energija pažadina meilę, būtiną keliaujant į šviesą. Tačiau ši meilė gali virsti prakeiksmu, jeigu gyvenama pernelyg altruistiškai.

Skorpiono lygmenyje gyvenimas susilieja su aukštesniąja visuma. Jos pavyzdys – santuoka, giminė ar tauta. Be to, Skorpionui jau egzistuoja ir tiesus kelias į tikslą, kurio gali siekti siela. Toks yra išganytas ir pasikeitęs Skorpionas – tarsi baltasis erelis.

Po Skorpiono eina Šaulys. Šio ženklo būtyje gyvenimas turi galimybę peržengti tam tikras ribas. O viena sunkiausiai peržengiamų – tai riba tarp daiktiškosios ir dvasinės tikrovės. Šaulys vaikštinėja abiejų šių pasaulių pasienyje ir kartu „seka karmos pėdomis”.

Kitas ženklas po Šaulio – Ožiaragis. Jame pasireiškia nauja gyvenimo savybė – jo raiškos formos paklūsta tam tikriems principams. Zodiake Ožiaragis užima aukščiausią vietą. Karmos požiūriu toks žmogus – jau subrendęs ir gali žengti paskutinį žingsnį.

Dar vienas Zodiako ženklas – Vandenis. Juo prasideda Zodiako grįžimas į savo pradžią. Todėl Vandenio ženkle ruošiamasi naujam gyvenimui, kuriam pamatus padėjo ankstesni Zodiako ženklai. Veikti Vandenio ženklo vardu – tai gyventi beveik pagal dėsnius, kitaip tariant – paklusti esamos akimirkos valdžiai.

Galiausiai – paskutinis Zodiako ženklas. Tai Žuvys. Čia gyvenimas turi gebėjimą tarsi sunaikinti pats save, išlaisvindamas vietą naujam gyvenimui, naujai egzistencijai. Toks tikslas – dalinis karmos apektas, taigi – nuolatinės laimės, dvasingo dalyvavimo visumoje, dieviškojo artumo, amžinojo rojaus būsena. Todėl po Žuvų ženklu gimusio žmogaus gyvenimas (žinoma teisingai nugyventas) visuomet nutviekstas laimės.

Zodiako ženklų grupės

Zodiako ženklus galima sujungti į grupes, kad išryškėtų, kaip skirtingai jie įvertinami atskirai. Zodiako ženklai grupuojami pagal metų laikus.

 • Pavasaris: Avinas, Jautis, Dvyniai
 • Vasara: Vėžys, Liūtas, Mergelė
 • Ruduo: Svarstyklės, Skorpionas, Šaulys
 • Žiema: Ožiaragis, Vandenis, Žuvys

Zodiako ženklų stichijos

Zodiako ženklai skirstomi ir pagal keturias stichijas: Ugnį, Žemę, Orą ir Vandenį.

 • Ugnis: Avinas, Liūtas, Šaulys
 • Žemė: Jautis, Mergelė, Ožiaragis
 • Oras: Dvyniai, Svarstyklės, Vandenis
 • Vanduo: Vėžys, Skorpionas, Žuvys

Šios keturios stichijos ryškiai, vaizdingai atspindi žmonių charakterį ir likimą. Gimimo minutę Ugnies, Žemės, Oro ir Vandens stichijų ženkluose būna kartu Saulė, Mėnulis, Ascendentas ar planetos.

Ugnies stichijos Zodiako ženklai pranašauja tai, kad žmogui horoskopas yra pozityvus. Jie yra labai judrūs ir visada žino, kaip tinkamu momentu prasimušti gyvenime. Čia slypi įvairus patyrimas. Ugnis uždega tam tikra prasme dar didesniam savarankiškumui, darbams, kurie bus pripažinti visuomenėje.

Žemės stichijos Zodiako ženklai pranašauja realybe paremtus sprendimus, jei ten horoskope susikaupia Saulė, Mėnulis, planetos arba ir Ascendentas. Yra polinkis į sąmoningą, blaivų mąstymą. Taip pat ši sankaupa liudija finansinę sėkmę. Žvaigždžių sankaupa šiems žemės stichijos ženklams visada liudija apie pinigų turėjimą, sąryšį su pinigais ar tvirtomis, pastoviomis vertybėmis. Galima teigti, kad savimi bus pasirūpinta.

Oro stichijos Zodiako ženklai rodo dvasinius sugebėjimus. Idėjos bus iš pagrindų apmąstytos, įspūdis sudarytas. Bičiuliai vertina dėl puikaus sugebėjimo prisitaikyti ir laisvo, lengvabūdiško gyvumo, judrumo. Žmogus yra draugiškas, malonus, bet dažnai ne per daug patiklus. Čia protas gali pasireikšti taip pat ir išdidumu. Žmonės, kurių horoskope oro stichijos ženklų aspektai pernelyg vyrauja, dažnai linkę į impulsyvumą, lengvai keičia profesiją, staigiai gali pasikeisti jų jausmai. Tačiau oro stichijos elementas skatina plėtoti gražiausius metus ir leidžia toje srityje daug pasiekti.

Vandens stichijos Zodiako ženklai lemia ryškų jausmų pasaulį. Dvasinė sritis giliai žvalgoma, tyrinėjama, labai jautriai reaguojama į aplinkinį pasaulį. Žmogus būna kilnios sielos, bet taip pat turi ir karališkų užgaidų ar kaprizų. Tas, kuris turi žvaigždžių sankaupą viename iš vandens ženklų, gali sėkmingai žengti pasirinktos profesijos keliu, jis greičiau bandys didelę laimę abstrakčiai protaudamas ar vildamasis, nei stengdamasis žūtbūt prasimušti. Aiški romantinė gyslelė. Turime reikalą su svajotojais, entuziastais, kurie yra tikri draugai ir patraukia dėmesį savo mandagumu ir simpatingu būdu.

Zodiako ženklai

Avinas   Jautis   Dvyniai
Vėžys   Liūtas   Mergelė
Svarstyklės   Skorpionas   Šaulys
Ožiaragis   Vandenis   Žuvys